Jak cytować publikację

A Greek tragedy of our time? Institutional and financial dimension of Health Promotion for Older People in Greece

Format cytowania:
PAVLOVA, Milena; SKALKIDIS, Yannis; GROOT, Wim; SOWA, Agnieszka; GOLINOWSKA, Stanisława. A Greek tragedy of our time? Institutional and financial dimension of Health Promotion for Older People in Greece. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15 Numer 1, p. 62-68, sty. 2017. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2017/Tom-15-zeszyt-1/art/8695/>. Date accessed: 30 sty. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.007.6233.