Jak cytować publikację

Political will against funds deficiency: Health promotion for older people in Bulgaria

Format cytowania:
PAVLOVA, Milena; ATANASOVA, Elka; MOUTAFOVA, Emanuela; SOWA, Agnieszka; KOWALSKA-BOBKO, Iwona; DOMAGAłA, Alicja; GOLINOWSKA, Stanisława; GROOT, Wim. Political will against funds deficiency: Health promotion for older people in Bulgaria. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15 Numer 1, p. 108-115, sty. 2017. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2017/Tom-15-zeszyt-1/art/8699/>. Date accessed: 30 sty. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.011.6237.