Jak cytować publikację

The health of women of reproductive age and their childbearing intentions

Format cytowania:
MYNARSKA, Monika; WR&OACUTE;BLEWSKA, Wiktoria. The health of women of reproductive age and their childbearing intentions. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15 Numer 2, p. 135-143, sie. 2017. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2017/Tom-15-zeszyt-2/art/9886/>. Date accessed: 28 sie. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.014.6784.