Jak cytować publikację

Medykalizacja opieki okołoporodowej w Polsce

Format cytowania:
DOROSZEWSKA, Antonina; NOWAKOWSKI, Michał. Medykalizacja opieki okołoporodowej w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15 Numer 2, p. 172-177, sie. 2017. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2017/Tom-15-zeszyt-2/art/9892/>. Date accessed: 28 sie. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.17.019.6789.