Jak cytować publikację

Zapiski Aleksandra Wata z Kaiser Hospital – fragmenty autobiografii heterotopicznej

Format cytowania:
KMIECIK, Michalina. Zapiski Aleksandra Wata z Kaiser Hospital – fragmenty autobiografii heterotopicznej. Wielogłos, 2017, Numer 1 (31), p. 67-86, wrz. 2017. ISSN 2084-395X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Wieloglos/2017/1-31-2017/art/10041/>. Date accessed: 11 wrz. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/2084395XWI.17.003.7113.