Jak cytować publikację

Druga płeć awangardy? O książce Płeć awangardy

Format cytowania:
SKURTYS, Jakub. Druga płeć awangardy? O książce Płeć awangardy. Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, p. 161-180, wrz. 2020. ISSN 2084-395X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Wieloglos/2020/2-44-2020/art/17500/>. Date accessed: 06 wrz. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/2084395XWI.20.018.12409.