Jak cytować publikację

Symploke jako figura Platońskiej mimesis

Format cytowania:
ZAWADZKI, Andrzej. Symploke jako figura Platońskiej mimesis. Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), p. 54-68, mar. 2007. ISSN 2084-395X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Wieloglos/2007/Zeszyt-1-2007/art/19110/>. Date accessed: 01 mar. 2007 doi:.