Jak cytować publikację

Proust i zmiana. O konwersyjnych aspektach biografii pisarza

Format cytowania:
THIEL-JAńCZUK, Katarzyna. Proust i zmiana. O konwersyjnych aspektach biografii pisarza. Wielogłos, 2021, Numer 2 (48) 2021, p. 41-60, pa. 2021. ISSN 2084-395X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Wieloglos/2021/2-48-2021/art/20448/>. Date accessed: 28 pa. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/2084395XWI.21.012.14340.