Jak cytować publikację

„Żywe głosy, żywe losy”. Demokratyzacja historii w reportażach Swietłany Aleksijewicz i Małgorzaty Rejmer

Format cytowania:
KARONTA, Anna. „Żywe głosy, żywe losy”. Demokratyzacja historii w reportażach Swietłany Aleksijewicz i Małgorzaty Rejmer. Wielogłos, 2021, Numer 3 (49) 2021, p. 83-96, sty. 1970. ISSN 2084-395X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Wieloglos/2021/3-49-2021/art/20624/>. Date accessed: 16 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/2084395XWI.21.022.15037.