Jak cytować publikację

Dialektyka samotności, czyli „nie o śmierć tutaj chodzi, lecz o biały kordonek”

Format cytowania:
BREJNAK, Sebastian. Dialektyka samotności, czyli „nie o śmierć tutaj chodzi, lecz o biały kordonek”. Wielogłos, 2021, Numer 4 (50) 2021: Poezja: strategie lektury w XXI wieku, p. 59-82, gru. 2021. ISSN 2084-395X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Wieloglos/2021/4-50-2021/art/21324/>. Date accessed: 31 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/2084395XWI.21.030.15293.