Jak cytować publikację

Archiwa in statu nascendi. Tymoteusz Karpowicz i Krystyna Miłobędzka – wstęp do badań nad procesem twórczym

Format cytowania:
G&OACUTE;RNIAK-PRASNAL, Karolina. Archiwa in statu nascendi. Tymoteusz Karpowicz i Krystyna Miłobędzka – wstęp do badań nad procesem twórczym. Wielogłos, 2021, Numer 4 (50) 2021: Poezja: strategie lektury w XXI wieku, p. 37-58, gru. 2021. ISSN 2084-395X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Wieloglos/2021/4-50-2021/art/21325/>. Date accessed: 31 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/2084395XWI.21.029.15292.