Jak cytować publikację

Komparatystyka wobec rewolucji przemysłowej

Format cytowania:
TOMCZOK, Paweł. Komparatystyka wobec rewolucji przemysłowej. Wielogłos, 2022, Numer 1 (51) 2022: Ludzkie pozaludzkie postludzkie, p. 71-95, gru. 1901. ISSN 2084-395X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Wieloglos/2022/1-51-2022/art/22193/>. Date accessed: 26 pa. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/2084395XWI.22.011.16604.