Jak cytować publikację

Rośliny w rodzinie. Ekokrytyczne możliwości wierszy Joanny Pollakówny

Format cytowania:
JARZYNA, Anita. Rośliny w rodzinie. Ekokrytyczne możliwości wierszy Joanny Pollakówny. Wielogłos, 2022, Numer 1 (51) 2022: Ludzkie pozaludzkie postludzkie, p. 1-30, gru. 1901. ISSN 2084-395X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Wieloglos/2022/1-51-2022/art/22206/>. Date accessed: 26 pa. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/2084395XWI.22.008.16601.