Jak cytować publikację

O potrzebie ujęć subwersywnych w badaniach nad pograniczem

Format cytowania:
BUKOWIEC, Paweł. O potrzebie ujęć subwersywnych w badaniach nad pograniczem. Wielogłos, 2014, Numer 2 (20), p. 81-90, pa. 2014. ISSN 2084-395X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Wieloglos/2014/Numer-2-20-2014/art/3500/>. Date accessed: 09 pa. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/2084395XWI.14.024.2825.