Jak cytować publikację

Porządkowanie awangardy

Format cytowania:
KMIECIK, Michalina. Porządkowanie awangardy. Wielogłos, 2012, Numer 2 (12), p. 105-125, pa. 2012. ISSN 2084-395X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Wieloglos/2012/Zeszyt-2-12-2012/art/846/>. Date accessed: 19 pa. 2012 doi:https://doi.org/10.4467/2084395XWI.12.006.0611.