Jak cytować publikację

Historia literatury kobiet – niedokończony projekt

Format cytowania:
ŚWIERKOSZ, Monika. Historia literatury kobiet – niedokończony projekt. Wielogłos, 2011, Numer 2 (10) 2011: Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, p. 60-76, pa. 2011. ISSN 2084-395X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Wieloglos/2011/Zeszyt-2-10-2011/art/893/>. Date accessed: 20 pa. 2011 doi:https://doi.org/10.4467/2084395XWI.12.020.0542.