Jak cytować publikację

Perypatetyzm (prawie) pantoskopiczny

Format cytowania:
RAJEWSKA, Ewa. Perypatetyzm (prawie) pantoskopiczny. Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8), p. 204-211, gru. 2010. ISSN 2084-395X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Wieloglos/2010/Zeszyt-7-8-2010/art/909/>. Date accessed: 15 gru. 2010 doi:.