Jak cytować publikację

Centrum i peryferie. „Król w Nieświeżu” Józefa Ignacego Kraszewskiego i polska kultura operowa XVIII wieku

Format cytowania:
SOKALSKA, Małgorzata. Centrum i peryferie. „Król w Nieświeżu” Józefa Ignacego Kraszewskiego i polska kultura operowa XVIII wieku. Wielogłos, 2016, Numer 4 (30), p. 1-21, maj 2017. ISSN 2084-395X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Wieloglos/2016/4-30-2017/art/9326/>. Date accessed: 19 maj 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2084395XWI.16.026.6854.