Jak cytować publikację

Kategoria Post-Blackness jako próba współczesnej redefinicji czarnej tożsamości

Format cytowania:
KARGUL, Magdalena. Kategoria Post-Blackness jako próba współczesnej redefinicji czarnej tożsamości. Wielogłos, 2016, Numer 4 (30), p. 127-149, maj 2017. ISSN 2084-395X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Wieloglos/2016/4-30-2017/art/9333/>. Date accessed: 19 maj 2017 doi:https://doi.org/10.4467/2084395XWI.16.033.6861.