Jak cytować publikację

Strategic Policy Intelligence Tools w kontekście regionalnego zarządzania rozwojem przestrzennym

Format cytowania:
HAJDUK, Sławomira. Strategic Policy Intelligence Tools w kontekście regionalnego zarządzania rozwojem przestrzennym. Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), p. 305-316, pa. 2017. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2017/Zarzadzanie-Publiczne-3-2017/art/10079/>. Date accessed: 20 pa. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/20843968ZP.16.024.7239.