Jak cytować publikację

Rola terenów zieleni miejskiej w zrównoważonym rozwoju miasta na przykładzie Nowej Huty

Format cytowania:
ANIELSKA, Karolina. Rola terenów zieleni miejskiej w zrównoważonym rozwoju miasta na przykładzie Nowej Huty. Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45), p. 59-76, mar. 2019. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2019/Zarzadzanie-Publiczne-1-2019/art/13820/>. Date accessed: 20 mar. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/20843968ZP.19.005.9946.