Jak cytować publikację

Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym w świetle Rekomendacji M

Format cytowania:
PILARCZYK, Anna. Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym w świetle Rekomendacji M. Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), p. 189-201, sty. 2011. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2011/Zarzadzanie-Publiczne-1-2011/art/1871/>. Date accessed: 15 sty. 2011 doi:https://doi.org/10.4467/20843968ZP.11.011.0337.