Jak cytować publikację

Ewaluacja jako narzędzie analizy polityk publicznych

Format cytowania:
REICHARDT, Iwona. Ewaluacja jako narzędzie analizy polityk publicznych. Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), p. 11-23, sty. 2011. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2011/Zarzadzanie-Publiczne-1-2011/art/1881/>. Date accessed: 15 sty. 2011 doi:https://doi.org/10.4467/20843968ZP.11.001.0327.