Jak cytować publikację

Innowacje w instytucji kultury na przykładzie Teatru Baj w Warszawie

Format cytowania:
ŚWIęTOCHOWSKA, Anna. Innowacje w instytucji kultury na przykładzie Teatru Baj w Warszawie. Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 3 (15), p. 73-82, pa. 2011. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2011/Zarzadzanie-Publiczne-3-2011/art/1902/>. Date accessed: 15 pa. 2011 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.12.024.0491.