Jak cytować publikację

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w instytucjach kultury

Format cytowania:
ŁOBOCKA, Małgorzata. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w instytucjach kultury. Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 4 (52), p. 139-153, gru. 1901. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2020/Zarzadzanie-Publiczne-4-2020/art/19208/>. Date accessed: 24 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20843968ZP.20.011.13702.