Jak cytować publikację

Wybrane instrumenty finansowe polityki rewitalizacyjnej

Format cytowania:
PETER-BOMBIK, Katarzyna. Wybrane instrumenty finansowe polityki rewitalizacyjnej. Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), p. 207-218, lut. 2010. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2010/Nr_1-2_2010/art/2045/>. Date accessed: 07 lut. 2010 doi:.