Jak cytować publikację

Zdolność organizacji publicznych do współdziałania publiczno-prywatnego

Format cytowania:
DOBROWOLSKI, Zbysław. Zdolność organizacji publicznych do współdziałania publiczno-prywatnego. Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), p. 137-147, wrz. 2014. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2014/Zarzadzanie-Publiczne-2-2014/art/3407/>. Date accessed: 22 wrz. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/20843968ZP.14.012.2346.