Jak cytować publikację

Jakość szkoleń nauczycieli z perspektywy wykładowców

Format cytowania:
FAZLAGIć, Jan. Jakość szkoleń nauczycieli z perspektywy wykładowców. Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 4 (28), p. 321-339, mar. 2015. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2014/Zarzadzanie-Publiczne-4-2014/art/4478/>. Date accessed: 11 mar. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.14.027.2771.