Jak cytować publikację

Przykłady wykorzystania metodyk typu Agile w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym

Format cytowania:
KONIECZNY, Monika. Przykłady wykorzystania metodyk typu Agile w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym. Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 4 (28), p. 367-377, mar. 2015. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2014/Zarzadzanie-Publiczne-4-2014/art/4481/>. Date accessed: 11 mar. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/20843968ZP.14.030.2774.