Jak cytować publikację

Remont szkoły jako element procesu rewitalizacji w Zebrzydowicach – wyniki badań własnych

Format cytowania:
MAJCHROWSKA, Gabriela. Remont szkoły jako element procesu rewitalizacji w Zebrzydowicach – wyniki badań własnych. Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), p. 83-93, cze. 2015. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2015/Zarzadzanie-Publiczne-1-2015/art/5055/>. Date accessed: 23 cze. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.15.008.3438.