Jak cytować publikację

Rewitalizacja czy jedynie miejska polityka inwestycyjna? Działania władz Krakowa w obszarze poprzemysłowego Zabłocia

Format cytowania:
HOłUJ, Dominika. Rewitalizacja czy jedynie miejska polityka inwestycyjna? Działania władz Krakowa w obszarze poprzemysłowego Zabłocia. Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), p. 95-108, cze. 2015. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2015/Zarzadzanie-Publiczne-1-2015/art/5056/>. Date accessed: 23 cze. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.15.009.3439.