Jak cytować publikację

Kadra ucząca dorosłych: warunki, kompetencje i rozwój

Format cytowania:
MAZURKIEWICZ, Grzegorz. Kadra ucząca dorosłych: warunki, kompetencje i rozwój. Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5), p. 119-131, pa. 2009. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2009/Numer-1-2009/art/5501/>. Date accessed: 05 pa. 2009 doi:.