Jak cytować publikację

Zarządzanie procesem transformacji kultury organizacyjnej szkoły dla twórczości edukacyjnej

Format cytowania:
LAZAR-SIEKIERKA, Małgorzata. Zarządzanie procesem transformacji kultury organizacyjnej szkoły dla twórczości edukacyjnej. Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 2 (6), p. 79-89, pa. 2009. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2009/Numer-2-2009/art/5510/>. Date accessed: 05 pa. 2009 doi:.