Jak cytować publikację

Społecznie odpowiedzialna polityka samorządu miejskiego w obszarze oświaty

Format cytowania:
BARAN, Grzegorz; PRAWELSKA-SKRZYPEK, Grażyna. Społecznie odpowiedzialna polityka samorządu miejskiego w obszarze oświaty. Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), p. 85-97, wrz. 2016. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2016/Zarzadzanie-Publiczne-2-2016/art/7651/>. Date accessed: 07 wrz. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.17.013.5177.