Jak cytować publikację

Twitter w polityce – jak ćwierkają lokalni liderzy? Wykorzystanie serwisu przez dwadzieścia największych polskich miast i ich prezydentów  

Format cytowania:
ALEKSANDROWICZ, Tomasz. Twitter w polityce – jak ćwierkają lokalni liderzy? Wykorzystanie serwisu przez dwadzieścia największych polskich miast i ich prezydentów  . Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), p. 99-108, wrz. 2016. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2016/Zarzadzanie-Publiczne-2-2016/art/7652/>. Date accessed: 07 wrz. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/20843968ZP.16.008.5171.