Jak cytować publikację

Aktywność i zaangażowanie uczniów we własny proces edukacji jako warunek ich wszechstronnego rozwoju i osiągnięcia kompetencji niezbędnych w dorosłym życiu  

Format cytowania:
BOROWSKA-REUTT, Joanna. Aktywność i zaangażowanie uczniów we własny proces edukacji jako warunek ich wszechstronnego rozwoju i osiągnięcia kompetencji niezbędnych w dorosłym życiu  . Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), p. 145-154, wrz. 2016. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2016/Zarzadzanie-Publiczne-2-2016/art/7656/>. Date accessed: 07 wrz. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.16.012.5175.