Jak cytować publikację

Rozwój infrastruktury kulturalnej w Krakowie  

Format cytowania:
WRONA, Sylwia. Rozwój infrastruktury kulturalnej w Krakowie  . Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), p. 155-167, wrz. 2016. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2016/Zarzadzanie-Publiczne-2-2016/art/7657/>. Date accessed: 07 wrz. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.16.013.5176.