Jak cytować publikację

Pomiar zaangażowania w pracę w sektorze publicznym – propozycja narzędzia na podstawie przeglądu literatury

Format cytowania:
KULIKOWSKI, Konrad. Pomiar zaangażowania w pracę w sektorze publicznym – propozycja narzędzia na podstawie przeglądu literatury. Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 3 (35), p. 181-193, lis. 2016. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2016/Zarzadzanie-Publiczne-3-2016/art/7923/>. Date accessed: 09 lis. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/20843968ZP.17.015.5517.