Jak cytować publikację

Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Polsce w latach 2012–2015

Format cytowania:
KR&OACUTE;L, Karol; GAWROńSKI, Krzysztof. Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Polsce w latach 2012–2015. Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38), p. 219-231, wrz. 2017. ISSN 2084-3968. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2017/Zarzadzanie-Publiczne-2-2017/art/9942/>. Date accessed: 18 wrz. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.16.018.7233.