Jak cytować publikację

Na pograniczu kultur: emblematyka i antyk jako główne pierwiastki konstruujące hybrydyczne XVII-wieczne dzieło Sphinx Samosonica…

Format cytowania:
DRZEWIECKA, Ewelina. Na pograniczu kultur: emblematyka i antyk jako główne pierwiastki konstruujące hybrydyczne XVII-wieczne dzieło Sphinx Samosonica…. Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, p. 191-217, lis. 2012. ISSN 2084-3844. Available at: <https://www.ejournals.eu/Terminus/2012/Terminus-XIV-2012-25/art/1222/>. Date accessed: 10 lis. 2012 doi:https://doi.org/10.4467/20843844TE.12.009.0472.