Jak cytować publikację

Sacra poesis w łacińskiej tradycji literackiej humanistycznego Śląska. [rec.] Angelika Modlińska-Piekarz, Łacińska poezja biblijna na Śląsku w XVI i XVII wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, 800 ss.

Format cytowania:
MILEWSKA-WAźBIńSKA, Barbara. Sacra poesis w łacińskiej tradycji literackiej humanistycznego Śląska. [rec.] Angelika Modlińska-Piekarz, Łacińska poezja biblijna na Śląsku w XVI i XVII wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, 800 ss. Terminus, 2021, Tom 23 zeszyt 2 (59), p. 00-00, kwi. 2021. ISSN 2084-3844. Available at: <https://www.ejournals.eu/Terminus/2021/Terminus-2021-2/art/18774/>. Date accessed: 30 kwi. 2021 doi:.