Jak cytować publikację

Koszty, jałmużny, splendor urodzenia. Toposy i argumenty pochwały w mowach pogrzebowych Jakuba Sobieskiego na tle współczesnych realizacji kaznodziejskich

Format cytowania:
CISZEWSKA, Małgorzata. Koszty, jałmużny, splendor urodzenia. Toposy i argumenty pochwały w mowach pogrzebowych Jakuba Sobieskiego na tle współczesnych realizacji kaznodziejskich. Terminus, 2022, Tom 24 zeszyt 1 (62), p. 25-54, gru. 1901. ISSN 2084-3844. Available at: <https://www.ejournals.eu/Terminus/2022/Terminus-2022-1/art/21092/>. Date accessed: 19 maj 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20843844TE.22.003.15232.