Jak cytować publikację

Kilka uzupełnień źródłowych do edycji Żywotu Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca (w pięćsetlecie wydania z 1522 roku)

Format cytowania:
MAZURKIEWICZ, Roman. Kilka uzupełnień źródłowych do edycji Żywotu Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca (w pięćsetlecie wydania z 1522 roku). Terminus, Ahead of print, Tom 24 zeszyt 4 (65), p. 00-00, gru. 1901. ISSN 2084-3844. Available at: <https://www.ejournals.eu/Terminus/Ahead-of-print/Terminus-2022-4/art/21945/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:.