Jak cytować publikację

Włoskie początki humanizmu w Krakowie. Anna Horeczy, Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowisku uniwersyteckim w drugiej połowie XIV i w pierwszej połowie XV wieku, Warszawa: Instytut Historii PAN, 2021, ss. 459 (ISBN 978-83-6588-086-4)

Format cytowania:
WłODARSKI, Maciej. Włoskie początki humanizmu w Krakowie. Anna Horeczy, Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowisku uniwersyteckim w drugiej połowie XIV i w pierwszej połowie XV wieku, Warszawa: Instytut Historii PAN, 2021, ss. 459 (ISBN 978-83-6588-086-4). Terminus, 2022, Tom 24 zeszyt 4 (65), p. 425-430, sty. 1970. ISSN 2084-3844. Available at: <https://www.ejournals.eu/Terminus/2022/Terminus-2022-4/art/21948/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20843844TE.22.020.16564.