Jak cytować publikację

Dorota Masłej, Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2020, ss. 247, [1], k. VI.

Format cytowania:
GRZYBOWSKA, Lidia. Dorota Masłej, Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2020, ss. 247, [1], k. VI. Terminus, Ahead of print, Tom 24 zeszyt 4 (65), p. 00-00, sty. 1970. ISSN 2084-3844. Available at: <https://www.ejournals.eu/Terminus/Ahead-of-print/Terminus-2022-4/art/21956/>. Date accessed: 31 pa. 2022 doi:.