Jak cytować publikację

Astrologia – emblematyka – heraldyka. O kometach, księżycach i gwiazdach w herbarzu Szymona Okolskiego

Format cytowania:
PISKAłA, Magdalena. Astrologia – emblematyka – heraldyka. O kometach, księżycach i gwiazdach w herbarzu Szymona Okolskiego. Terminus, 2015, Tom 17 zeszyt 1 (34), p. 39-59, lut. 2015. ISSN 2084-3844. Available at: <https://www.ejournals.eu/Terminus/2015/Terminus-2015-1/art/6420/>. Date accessed: 15 lut. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/20843844TE.15.001.4528.