Jak cytować publikację

Żydówki w relacjach Polek   więzionych w KL Ravensbrück

Format cytowania:
ADAMCZYK, Kazimierz. Żydówki w relacjach Polek   więzionych w KL Ravensbrück. Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 4, p. 435-450, mar. 2018. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2017/Tom-14-zeszyt-4/art/11343/>. Date accessed: 19 mar. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.17.030.8354.