Jak cytować publikację

„Wir sind doch keine Versuchskaninchen”.  Eksperymenty pseudomedyczne we wspomnieniach więźniarek z Ravensbrück

Format cytowania:
KRUPIńSKI, Piotr. „Wir sind doch keine Versuchskaninchen”.  Eksperymenty pseudomedyczne we wspomnieniach więźniarek z Ravensbrück. Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 4, p. 421-434, mar. 2018. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2017/Tom-14-zeszyt-4/art/11344/>. Date accessed: 19 mar. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.17.029.8353.