Jak cytować publikację

Cyganki w Birkenau (w literaturze polskiej)

Format cytowania:
MORAWIEC, Arkadiusz. Cyganki w Birkenau (w literaturze polskiej). Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 4, p. 375-389, mar. 2018. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2017/Tom-14-zeszyt-4/art/11347/>. Date accessed: 19 mar. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.17.026.8350.