Jak cytować publikację

Sztuka w życiu, życie sztuką (Aleksandra Giełdoń-Paszek, Obywatel Parnasu. Sztuki piękne w życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,Katowice 2014, ss. 436)

Format cytowania:
GęBICZ, Joanna. Sztuka w życiu, życie sztuką (Aleksandra Giełdoń-Paszek, Obywatel Parnasu. Sztuki piękne w życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,Katowice 2014, ss. 436). Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, p. 150-154, cze. 2018. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2018/Tom-15-zeszyt-1/art/11976/>. Date accessed: 06 cze. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.18.011.9089.